Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową jest podsumowaniem szeregu obliczeń uwzględniających parametry instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej i oświetlenia w budynkach. Obliczenia zapotrzebowania ciepła użytkowego do ogrzewania i wentylacji wykonuje się dla normatywnych warunków użytkowania oraz w oparciu o dane klimatyczne.

Dane do obliczeń określa sie na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniejącego i przyjmuje sie standardowe warunki brzegowe. Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartości zużycia energii nie pozwalają jednak wnioskować o rzeczywistym zużyciu energii budynku.Taki audyt energetyczny kończy się wyznaczeniem wskaźnika EP i EK.